Velkommen til Hynor Lillestrøm AS

Internasjonalt senter for innovasjon, nyskaping og næringsutvikling

Hynor Lillestrøm har etablert et internasjonalt teknologisenter med fokus på innovasjon, nyskaping og næringsutvikling innen hydrogen til transport og distribuert fornybar energiproduksjon. Nasjonale og internasjonale prosjekter for test og demonstrasjon av relevant teknologi ønskes velkommen til å benytte anlegget. Hynor Lillestrøm samarbeider med bedrifter, institutter og utdanningsinstitusjoner om dette.

Vi er blant de første i verden til å produsere hydrogen fra biogass. I tillegg produseres hydrogen ved elektrolyse, der elektrisiteten kommer fra solenergi og strømnettet. Slik produserer vi hydrogen utelukkende fra lokale fornybare energikilder. Deponigass renses og oppgraderes, før den reformeres til hydrogen ved bruk av ny teknologi utviklet av Institutt for energiteknikk (IFE). Hydrogen komprimeres med bruk av en metallhydridkompressor utviklet av HYSTORSYS. Disse nye teknologiene integreres med state-of-the-art teknologi for hydrogenstasjoner. IFE har ansvaret for den overordnede systemintegrasjonen. På denne måten fremmer Hynor Lillestrøm norsk kompetanse overfor et internasjonalt marked.

Hynor Lillestrøm AS er pådriver for at vi i Norge skal være tidlig ute med å ta i bruk hydrogenbiler. Bilprodusentene starter serieproduksjon av hydrogenbiler fra 2015, og Norge er et av de første land i verden som får tilgang til disse. Foruten å produsere drivstoffet, samarbeider vi med bilprodusentene og aktører innen forskning, næringsliv, utdanning og det offentlige for å gjøre bilene kjent for allmennheten. Vi inviterer politikere, teknikere, lærere, elever og andre til vårt anlegg for å lære om hydrogen og prøvekjøre bilene, blant annet til å bruke H2-Lab som inneholder undervisningsutstyr. På denne måten ønsker vi å gi morgendagens beslutningstakere og bilbrukere relevant kunnskap, samt å skape et marked for norsk teknologi og kompetanse.

Hynor Lillestrøm AS er lokalisert i Akershus EnergiPark i Lillestrøm, en av Europas mest moderne og fremtidsrettede energiparker. Her er det lagt til rette for et tett samarbeid med næringsliv, forskning og utdanning. Hynor Lillestrøm inviterer andre teknologiselskaper til å bruke anlegget for å demonstrere sin teknologi.

Hynor Lillestrøm AS er medlem av:

IFE-teknologi på GHGT-12

IFEs teknologi for produksjon av hydrogen fra biogass (SESMR) ble presentert med eget paper på den anerkjente kongressen Greenhouse Gas Control Technologies i Austin i oktober 2014.
Les mer

Hynor Lillestrøm på WHEC

Øystein Ulleberg presenterte Hynor Lillestrøm med foredrag og paper under WHEC - den 20. verdenskongressen for hydrogen og brenselceller i Korea i juni.
Les mer

Hydrogenbil til Oslo kommune

Oslo kommune fikk nylig sin første hydrogenbil. Dermed er første steg på vegen mot å realisere den ambisiøse hydrogenstrategien tatt!
Les mer