Bilene

Hynor Lillestrøms prosjekt er et av flere som skal bidra til at klimavennlig drivstoff tas i bruk til transport. På denne måten bidrar vi også til at stat, fylke og kommuner kan nå sine klimamål. Hynor Lillestrøm vil i første omgang ha 4 Think City Hydrogenbiler knyttet til stasjonen. Det arbeides for å få flere biler til anlegget, blant annet Mercedes B-klasse F-Cell.

Det skjer mye på hydrogenfronten internasjonalt, blant annet i Tyskland hvor man skal ha en infrastruktur med 1000 hydrogenstasjoner på plass i løpet av 2017. De store bilprodusentene er enige om å produsere hydrogenbiler i stor skala fra 2015, så alt tyder nå på at hydrogenbilene om få år vil være en naturlig del av trafikkbildet.

Vi her i Norge kan være i forkant av utviklingen. Vi har bygd ut en hydrogeninfrastruktur, og det arbeides nå på mange fronter for å få flere hydrogenbiler til landet. Dette baner vei for grønne arbeidsplasser og muligheter for at norsk teknologi og kompetanse på området kan få et stort internasjonalt marked. Hynor Lillestrøm AS ønsker å stå i spissen for dette arbeidet.