Hynor Lillestrøm Forum

Hynor Lillestrøm AS etablerer et brukerforum for hydrogenbiler tilknyttet vår stasjon. Her tar vi opp problemstillinger som brukerne er opptatt av, og lærer av hverandres erfaringer. Hynor Lillestrøm Forum samarbeider med det nasjonale HyNor-prosjektet og Statoil som drifter andre hydrogenstasjoner, for å dra nytte av de erfaringer som gjøres ved de andre stasjonene og av de andre brukerne av hydrogenbiler i Norge.

Kontakt oss for mer informasjon.