Think Hydrogen

Think City Hydrogen er den nyeste modellen av Think City som er ombygd til hybrid drift. Bilen er utstyrt med en andregenerasjons brenselcelle på 10 kW, en hydrogentank med lagringstrykk på 700 bar og kapasitet på 1,5 kg. Rekkevidden er ca 12 mil på hydrogen og ca 12 mil på batterier, totalt ca 24 mil. IFE besitter spisskompetanse på hydrogensystemer og batteriteknologi, og har vært sentral i arbeidet med design og engineering av hydrogenanlegget i bilen. Selve ombyggingen er gjort av H2 Logic i Danmark. Think City Hydrogen blir de første brenselcellebilene som kjører i normal trafikk på norske veger.

Ønsker du å lære mer om Think Hydrogen - eller kanskje kjøre en? Kontakt oss!