Hydrogen

Hynor Lillestrøm er en av flere aktører i Norge som arbeider med hydrogen. Både til stasjonær bruk og til transportformål er hydrogen en svært aktuell energibærer for morgendagens energiløsninger, og fagmiljøet i Lillestrømregionen er i den internasjonale toppdivisjonen med sin kompetanse på området. Hynor Lillestrøm er et resultat av regionens samarbeid på hydrogen.

Hynor Lillestrøm er med i HyNor-prosjektet sammen med øvrige knutepunkt lange hydrogenvegen fra Stavanger til Lillestrøm. Gjennom dette samarbeidet både bidrar vi med erfaringer og høster av andres erfaringer. Ikke minst bidrar samarbeidet i HyNor til at Norge er en viktig aktør i internasjonal sammenheng når det gjelder å legge til rette for bruk av hydrogen i transport.

For mer om hydrogen henvises til Norsk Hydrogenforums nettsider.