Hydrogen i transport

Fremtidens biler går ikke på bensin eller diesel. De går på utslippsfrie drivstoff som ikke skader klimaet. Å skifte fra fossile drivstoff til klimavennlige alternativ er helt nødvendig for å vinne kampen mot klimaendringene. I 2006 stod veitransporten for nesten en femtedel av verdens totale utslipp av CO2. Derfor trenger vi å få miljøvennlige biler på veiene så raskt som mulig, slik at vi kan bytte ut de 590 millioner forurensende bilene som på verdensbasis allerede er der.

For å skape et marked for hydrogenbiler trengs det en infrastruktur av fyllestasjoner for hydrogen. Det vil ikke bli lønnsomt å selge hydrogen som drivstoff på kommersiell basis før det finnes en del hydrogenbiler på veiene, men samtidig er det få som vil kjøpe slike biler før det finnes mange nok fyllestasjoner til at det blir et praktisk alternativ å kjøre på hydrogen.

Prosjekter som Hydrogenveien i Norge (HyNor), og lignende prosjekter i andre land, er avgjørende for å sette i gang en hydrogenøkonomi, som på denne måten etter hvert vil kunne stå på sine egne ben. Hynor Lillestrøm er med i det nasjonale HyNor-prosjektet, og vi arbeider samme med en rekke aktører for å bidra til at hydrogen tas i bruk som drivstoff til transport.