Lenker

På de følgende nettsidene finner du informasjon om hydrogen innen transport.

Norsk Hydrogenforum: http://www.hydrogen.no/
Kunnskapsbyen Lillestrøm: http://www.kunnskapsbyen.no
HyNor-prosjektet: http://www.hynor.no/
SHHP, Scandinavian Hydrogen Higway Partnership: http://www.vatgas.se/shhp/
California Fuel Cell Partnership: http://www.fuelcellpartnership.org/
Clean Energy Partnership: http://www.cleanenergypartnership.de
Institutt for energiteknikk: http://www.ife.no