170 ungdommer i H2-Lab

Ungforsk ble arrangert i Forskningsparken i Lillestrøm 24-25 september. Hynor Lillestrøm var blant de som åpnet dørene, og 170 ungdommer besøkte vår H2-Lab.
- Elevene fikk en kort presentasjon om hydrogen med vekt på hvilken plass gassen kan ha i et fornybart energisystem, og spesielt med tanke på transport. I tillegg fikk de bruke H2-Labs utstyr til å produsere hydrogen og bruke det til å kjøre hydrogenbil, forteller daglig leder i Hynor Lillestrøm Jan Carsten Gjerløw. Han sto for aktiviteten sammen med Kristian Vik fra Kunnskapsbyen Lillestrøm. Med 170 elever over 2 dager fikk vi testet utstyret, og vi fikk noen verdifulle erfaringer for den videre bruken av H2-Lab rettet mot denne viktige målgruppen sier Gjerløw. En av observasjonene som elevene gjorde under øvelsen er at det er

H2-Lab er etablert av Hynor Lillestrøm med støtte fra Akershus fylkeskommune og Interreg-prosjektet Next Move, og er et tiltak for å øke kunnskapen om hydrogen blant ulike målgrupper. H2-Lab benyttes blant annet av flere videregående skoler i regionen.

Ungforsk er et arrangement for ungdom hvor forsknings- og utdanningsmiljøer i hovedstadsregionen presenterer seg. Utvikling av fremtidsrettet teknologi står i fokus. Målsetningen er å skape nysgjerrighet og interesse for naturvitenskap, realfag, teknologi og forskning. Vi vil inspirere unge mennesker til å velge realfag og naturvitenskapelig utdanning! Ungdom får oppleve forskning på nært hold gjennom fengende formidling og interaktive aktiviteter.

Ungforsk 2013 ble arrangert i Forskningsparken i Lillestrøm, i et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Elevene kunne besøke Hynor Lillestrøm, Akershus Energi, Justervesenet, NORSAR og UNIK, og i tillegg kunne de følge presentasjoner fra IFE, NILU, FFI, SPT Group og ulike fagmiljøer ved HiOA inne på Høgskolen.

Ungforsk er initiert av Akershus fylkeskommune og arrangeres i samarbeid med forsknings- og undervisningsmiljøene på Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap, høyskolen i Oslo og Akershus, Kunnskapsbyen Lillestrøm og forskningsmiljøet i Lillestrøm (Kjellermiljøet).

Les mer om Ungforsk

Under: Prøvekjøring av Hynor Lillestrøms hydrogenbil var populært blant elevene!