Øystein Ulleberg ny prosjektleder

Øystein Ulleberg er engasjert som prosjektleder for Hynor Lillestrøm. Øystein er sjefsforsker ved IFE, og er den som i sin tid designet systemløsningen for Hynor Lillestrøm.
Øystein er forskningsleder ved IFEs avdeling for energisystemer, og arbeider der med fornybar energi og hydrogensystemer. Han har de siste tre årene hatt et opphold i Sør-Afrika som professor ved University of the Western Cape der han har arbeidet med å bygge opp laboratorier og andre fasiliteter for hydrogenforskning. Han er fortsatt engasjert ved universitetet, blant annet som programme manager for programmet Hydrogen Fuelled Vehicles.

I Hynor Lillestrøm vil Øystein lede implementeringen av anlegget, og sikre at leveranser av utstyr og etableringen av øvrig infrastruktur blir koordinert på en god måte. Øystein vil også arbeide for å utvikle nye FoU-prosjekter relatert til Hynor Lillestrøm og andre prosjekter.

Øysteins kontaktinfo finner du her.