Action på Researchers Night

Hynor Lillestrøm deltok på Researchers Night som ble arrangert av Kunnskapsbyen Lillestrøm 27. september. Det var stor interesse for å prøve hydrogenbiler i stort og lite format!
Oda Sofie Torgersen var en av de ivrige unge som fikk god fart på Hynor Lillestrøms hydrogenbiler under Researchers Night. Pappa Dag Birger følger nøye med i bakgrunnen.

Over 300 personer besøkte årets Researchers Night i Lillestrøm, som ble en stor suksess. Hynor Lillestrøm deltok Researchers Night (RN) sammen med HyNor, Norsk Hydrogenforum, og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Vi kunne blant annet tilby deltakerne prøvekjøring av hydrogenbiler - Mercedes B-klasse F-cell og Skedsmo kommunes nyanskaffede Hyundai iX35 F-Cell I tillegg kunne store og små prøve seg på Hynor Lillestrøms modellbiler, der man må produsere hydrogenet selv før man får kjørt bilen. Disse bilene benyttes i Hynor Lillestrøms H2-Lab, og brukes til å demonstrere grunnleggende prinsipper for produksjon og anvendelse av hydrogen. Reaksjonene var udelt positive.

Researchers Night (RN) er et EU-tiltak som skal bidra til å minske avstanden mellom forskerne og allmennheten. Det skal skje gjennom å synliggjøre den viktige rollen forskere har i samfunnet, og å vise publikum forskningens relevans for dagliglivet. Det var fjerde gang Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerte RN. Målsettingen med arrangementet, som arrangeres den fjerde fredagen i september i en rekke byer i Europa, er å :
  • Minske avstanden mellom forskere og befolkningen
  • Vise fram forskningens betydning for samfunnet, med basis i Kjeller-miljøet
  • Markedsføre forskning som en attraktiv karrierevei for nye generasjoner
  • Synliggjøre Kunnskapsbyens Hus som en møteplass for forskning, næringsliv og innbyggere
  • Bidra til å styrke regionens stolthet over å være et kunnskapssamfunn
Du kan lese mer om arrangementet på Kunnskapsbyen Lillestrøms nettsider.