Akershus er månedens region!

Akershus er valgt ut som "månedens region" i HyEr. HyEr er en samarbeidsorganisasjon for regioner i Europa innenfor Hydrogen brenselsceller og elektromobilitet.
Vi gratulerer AFK som månedens region i HyEr! Her er fylket representert ved to politikere som er sentrale i hydrogensatsningen: Anette Solli, leder av Hovedutvalg for samferdsel, og Solveig Schytz, leder av Hovedutvalg for plan, miljø og næring, under åpningen av Hynor Lillestrøm i juni 2012.

Akershus er et foregangsfylke når det er snakk om elektromobilitet. Per dags dato er det i Oslo-regionen seks hydrogenstasjoner, 22 biler og fem busser med brenselsceller. Elektriske kjøretøyer står nå for fem prosent av nybil-salget og i dag er det cirka 4000 elektriske biler, 900 ladestasjoner og 25 hurtigladingsstasjoner.

HyEr har en rekke regioner i Europa som medlemmer, og antallet er økende. Det vitner om at det er interesse for hydrogen i flere land, og at satsningen på hydrogen til transport er økende. Akershus ble medlem av HyEr tidligere i år, og presenterte seg for de øvrige medlemmene på et møte i høst. Presentasjonen viste et engasjement som tydeligvis har gjort inntrykk - nå er man altså allerede kåret til månedens region! Vi gratulerer!
Akershus fylkeskommune er i dag sluttfasen med å utvikle ny hydrogenstrategi. Strategien skal til administrativ vurdering over nyttår og til politisk behandling i fylkestinget i februar. Arbeidet med strategien har samlet en lang rekke aktører med tilknytning til hydrogen som drivstoff, og får nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.