Ambisiøs hydrogenstrategi vedtatt

Fylkestinget ønsker å legge til rette for hydrogenbiler- og busser på veiene i årene framover. En ambisiøs strategi for tidlig innfasing av hydrogendrivstoff i Akershus ble vedtatt i fylkestinget 17. mars. Målet er å fase ut fossile drivstoff.

I de neste fire årene er målet 350 hydrogenbiler, hvorav et betydelig antall drosjer, og minst 30 hydrogenbusser. Drift og videreutvikling av et nettverk med fyllestasjoner for hydrogen i Oslo og Akershus vil være sentralt i denne tidsperioden. Ved slutten av strategiperioden, i 2025, er målet at en eller flere bensinstasjonskjeder tilbyr hydrogen til minst 10.000 biler og 100 busser.

Hydrogenstrategien er felles for Oslo og Akershus, og skal også behandles i Oslo kommue. Strategien inngår i et mer omfattende arbeid for å bidra til utfasing av fossile drivstoff og til en bærekraftig transport i Oslo og Akershus. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har begge mål om innen 2030 å redusere klimautslippet fra sine fylker til det halve av sine 1991-utslipp. Oslo og Akershus skal gjennom strategien bidra til utbygging av nasjonal og internasjonal hydrogen-infrastruktur. For å finansiere utbygging av stasjonsnettverket legges det opp til en deling mellom Oslo og Akershus, bidrag fra Transnova og finansiering gjennom deltakelse i EU prosjekter. Det legges opp til et økende bidrag fra industrielle aktører mot slutten av strategiperioden.

Les mer om saken på Akershus fylkeskommunes nettsider.

Les strategien her.

Akershus fylkeskommune har laget en kort og informativ film (4 min) om satsingen på hydrogendrivstoff. Se filmen på YouTube!