Baltisk besøk til energiparken

Den årlige BSSSC-konferansen ble nylig holdt på Lillestrøm, med mer enn 400 deltakere fra regionale myndigheter, forskere og næringslivsrepresentanter fra hele Østersjøregionen. Utflukt til AEP var en av programpostene.
Fylkesordfører Jegstad ønsker velkommen til Akershus EnergiPark og Hynor Lillestrøm.

Det var Østlandssamarbeidet som arrangerte konferansen, som hadde tittelen "From economic crises to opportunities and actions - Baltic Sea Regions promoting green innovation in energy and water". En innføring i lokale klimatiltak sto også på gårsdagens agenda, blant annet ved et besøk hos Akershus EnergiPark og Hynor Lillestrøm. Nærmere 50 deltakere benyttet anledningen til å besøke anlegget.

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad ønsket velkommen til energiparken, som drives av fylkets eget energiselskap Akershus Energi. -I vår klima- og energiplan har vi definert at klimautslippene innen 2030 skal komme ned på halvparten av 1990-nivået. Målet er at Akershus skal etablere seg som et miljøpolitisk foregangsfylke innen miljø og energi, kunne fylkesordfører Nils Aage Jegstad fortelle et internasjonalt publikum. Han fortalte også at ca 80% av klimautslippene stammer fra transport, og at fylket derfor har vært aktiv i å legge til rette for nullutslippsalternativer, blant annet hydrogen.

Informasjonsdirektør Bjørn Dag Gundersen i Akershus Energi fortalte at Energiparken produserer fjernvarme basert på lokale, fornybare energikilder, og ga konferansedeltakerne et innblikk i produksjonsprosessen gjennom en omvisning på anlegget. Daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Hynor Lillestrøm AS orienterte om selskapet og produksjonsanlegget for hydrogen, samt bruken av hydrogen til transport i Norge. Rådgiver Kristian Vik orienterte om fylkets satsning på hydrogen, og det pågående arbeidet med utarbeidelsen av en hydrogenstrategi for hovedstadsområdet.

Les mer om BSSSC og konferansen på Akershus fylkeskommunes nettsider.