Besøk fra Nes vgs

Å bidra med informasjon og kompetanse til elever er en av Hynor Lillestrøms målsettinger. 24. mai besøkte elever fra første klasse ved Nes vgs besøkte Akershus EnergiPark, og fikk lære om biomasse og hydrogen.

Akershus EnergiPark er omtalt i FNs klimarapport, IPCC Special Report on Renewable Energy, som et godt eksempel på bruk av lokale, fornybare energikilder. Nes videregående skole er sammen med Hvam vgs, Lillestrøm vgs og Rud vgs med i et pilotprosjekt der man bruker energiparken som læringsarena. Målet er å la elevene komme ut av klasserommet, og se at dette er aktuelle tema som jobbes med i nærmiljøet. Undervisningsopplegget er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Rud, Nes, Hvam og Lillestrøm videregående skoler i Akershus, sammen med Akershus Energi AS, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Hynor Lillestrøm AS. Arbeidet er finansiert av Akershus fylkeskommune gjennom prosjektene Akershus EnergiPark som læringsarena og OBS! Hydrogen, samt Interreg-prosjektet FEM. Elevene fra Nes er av de første som gjennomfører opplegget, som er utarbeidet i et samarbeid mellom skolene, Akershus Energi, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Hynor Lillestrøm.

Hynor Lillestrøm AS åpner snart Norges femte hydrogenstasjon, og er en pådriver for innfasingen av hydrogenbiler i Norge. Daglig leder Jan Carsten Gjerløw fortalte elevene hvordan selskapet produserer hydrogen fra fornybare energikilder, ved bruk av teknologi som blant annet er utviklet ved Institutt for energiteknikk. - Bilprodusentene starter serieproduksjon av hydrogenbiler i 2015, så når disse elevene får sertifikat er det faktisk mulig å kjøpe hydrogenbiler, forteller Gjerløw. Hydrogenbiler slipper kun ut vann, og CO2 kan fanges ved produksjon av gassen. Bilene er derfor viktige for å nå målsettingene om reduksjon av klimagasser, og Norge med Osloregionen i spissen er helt i front når det gjelder bruk av hydrogen til transport.