Besøk til Glava Energy Center

En delegasjon fra Lillestrøm har besøkt Glava Energy Center (GEC), som er et kompetansesenter for solenergi i Arvika kommune. Hynor Lillestrøm ser nå på mulighetene for et samarbeid med GEC om etablering av solcelleanlegg.
Noen av deltakerne på besøket: Anita Orlund (Kunnskapsbyen), Magnus Nilsson (GEC), Trine Kopstad Berentsen (Kunnskapsbyen), Per Arne Karlsen og Bjørn Dag Gundersen (AKershus Energi).

På besøket deltok representanter fra Akershus Energi AS, Kunnskapsbyen Lillestrøm, UNIK og Kjeller Innovasjon, i tillegg til Hynor Lillestrøm. Målsettingen var å hente inspirasjon fra GEC, som har etablert en forening som legger til rette for samarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning. Akershus Energi har sammen med de andre aktørene en ambisjon om å utnytte Akershus EnergiPark til besøk, informasjon og kompetanse, FoU-prosjekter og bedriftsetableringer.

For Hynor Lillestrøm er det i tillegg aktuelt å samarbeid med GEC om etablering av et PV-anlegg. - Vi skal ha solceller på taket av produksjonsbygget, og det er aktuelt å benytte erfaringene som GEV har opparbeidet seg gjennom flere år, sammen med Lillestrømregionens eget fagmiljø på IFE. I tillegg ønsker GEC kompetanse på bruk av hydrogen til lagring av solenergi, og der har vi mye å bidra med, forteller daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Hynor Lillestrøm.

Besøket kommer som en følge av samarbeidet mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og GEC i regi av Interreg-prosjektet FEM, et omfattende og grenseoverskridende samarbeid innen fornybar energi. For mer informasjon om FEM se www.femweb.nu.