Besøk fra Barcelona

Representanter fra Barcelona Metropolean Area har nylig vært på studietur til Akershus fylkeskommune. På programmet sto også et besøk til Hynor Lillestrøm.
Gjestene fra Barcelona ankom Hynor Lillestrøm standsmessig - i Skedsmo kommunes hydrogenbil. Fra venstre: Jonas Foss Blakstad, Akershus fylkeskommune, Joan M Bigas, Director de serveis tècnics, BMA, Morten Woldseth, Skedsmo kommune, Jan Carsten Gjerløw, Hynor Lillestrøm og Rossend Bosch Casadevall, Reposible de projects de Mobilitat Sostenible, BMA, . Foto: Stig Ervland.

Gjestene fra Barcelona Metropolian Area (BMA) besøkte Akershus fylkeskommune for å lære om hvordan man i vår region arbeider både strategisk og praktisk med å legge til rette for utslippsfri transport. BMA er den lokale forvaltningsorganet i Barcelona-regionen, med 36 kommuner og 3,5 millioner innbyggere. BMA har blant annet ansvaret for urban transport, vann og avløp, og avfallshåndtering. Dette innebærer blant annet at BMA forvalter busslinjene i Barcelona gjennom et børsnotert konsern (TMB) og alle busslinjene i området rundt Barcelona gjennom private selskaper. BMA er en viktig beslutningstaker når det gjelder regionens arbeid med mobilitet, og for å fremme bruken av sykler og elektriske biler.

I tillegg til besøket til Hynor Lillestrøm og Skedsmo kommune, besøkte BMA også Ruter og fikk presentert såvel buss- og fergetrafikk. Delegasjonen møtte også politikere fra Oslo og Akershus, med fylkesordfører Anette Solli i spissen.

Barcelona har for øyeblikket ca 100 elektriske biler og ingen satsning på hydrogen. Man er altså i en tidlig fase i utviklingen mot nullutslipps transport. Bigas og Casadevall fra BMA var imidlertid positive mht mulighetene for den videre utviklingen på området i sin region, og var imponert over det de fikk se og høre i Hynor Lillestrøms anlegg i Akershus EnergiPark.

Besøket fra Barcelona var ett av flere internasjonale besøk til Hynor Lillestrøm dette året. Nylig var også en delegasjon fra Sør-Afrika på besøk i anlegget, i regi av Innovasjon Norge.