Biogass fra EGE

12. mai fikk Hynor Lillestrøm den første leveransen av biogass fra EGEs biogassanlegg på Esval. Gassen skal brukes til å produsere hydrogen og elektrisitet i Hynor Lillestrøms anlegg.
Hynor Lillestrøm hadde opprinnelig planlagt å bruke deponigass fra ROAFs avfallsdeponi på Bøler til produksjonen av hydrogen. Leveransen av deponigass er imidlertid blitt forsinket pga boring av nye brønner på ROAFs deponi. I samarbeid med EGE har Hynor Lillestrøm funnet fram til en løsning for bruk av biogass produsert på Romerike Biogassanlegg på Esval i Nes kommune. Dette innebærer at teknologidemonstrasjonene ved Hynor Lillestrøm kan gjennomføres som planlagt. Hynor Lillestrøm er svært glad for avtalen med EGE, som blant annet er resultat av et godt samarbeid mellom IFE og EGE.