Biogass oppgraderer på plass

Nederlandske HyGear har levert enheten som skal oppgradere biogass før reformering. Enheten er nå på plass og er overtatt av Hynor Lillestrøm.
Handshake for godt utført arbeid. Prosjektleder fra HyGear, Marco Rep, og Hynor Rlillestrøms prosjektleder Øystein Ulleberg er begge fornøyd med at GUS er på plass. Tom Oudenhoven til venstre og Hallgeir Klette til høyre er også glad for leveransen.

HyGears GUS (Gas Upgrading System) skal i prinsippet rense deponigassen før den skal reformeres til hydrogen. Deponigassen inneholder ca 40% Metan (CH4), i tillegg til blant annet Nitrogen (N), Karbondioksid (CO2) og Hydrogesulfid H2S. Målet er at metaninnholdet skal være nærmere 90% når gassen skal reformeres til hydrogen, og at H2S og nitrogen skal være fjernet. Dette er krevende. HyGear leverer normalt slike anlegg i større skala enn tilfellet er for Hynor Lillestrøm, og det har gitt noen utfordringer underveis. Systemet leverer imidlertid nå i henhold til spesifikasjonen, og det var all grunn for prosjektlederne å takke hverandre for godt arbeid og godt samarbeid ved overtakelsen.