Biogass oppgraderer på plass!

Hynor Lillestrøms anlegg nærmer seg ferdigstillelse. Nå er også enheten som skal oppgradere biogassen før reformering på plass!
Biogass oppgraderingsenheten (GUS - Gas Upgrading System) er levert av HyGear i Nederland. Dens oppgave er å rense deponigassen før den skal til IFEs reformer for produksjon av hydrogen.

Deponigassen består av ca 40% metan, i tillegg til nitrogen, H2S og annet. Før den skal benyttes av IFEs reformer må metaninnholdet økes, og uønskede gasser og forurensninger fjernes. Dette tar altså HyGears GUS seg av.

Konteineren med anlegget ble levert fra Nederland i mars måned. Det testkjøres nå, før endelig overtakelse senere i april måned. Vi konstaterer at Hynor Lillestrøms anlegg nærmer seg å bli komplett og klart for hydrogenproduksjon fra deponigass!