Ny brosjyre om hydrogen

I Interreg-prosjektet Next Move er det utarbeidet en ny og illustrativ informasjonsbrosjyre om hydrogen, som passer både for elever, lærer og andre interesserte.
Brosjyren har tittelen "HYDROGEN OG BRENSELCELLER - viktige deler av et fornybart energisystem" og gir en innføring i hvordan hydrogen produseres, lagres og anvendes. Den tar for seg mulighetene som hydrogen gir til transport, stasjonære anvendelser og for balansering av energiforsyningen. Brosjyren er tenkt å kunne benyttes av ulike målgrupper - lærere, elever, studenter, politikere og andre beslutningstakere, media med mer.

Brosjyren er utarbeidet i Interreg-prosjektet Next Move i et samarbeid mellom Vätgas Sverige, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Hynor Lillestrøm og Norsk Hydrogenforum. Next Move har som formål å bidra til at Skandinavia skal være tidlig bruker av hydrogen til transport. Hynor Lillestrøm er leder av prosjektets arbeidspakke for kompetanseutvikling, og brosjyren er et ledd i prosjektets arbeid med synliggjøring, bevisstgjøring og kunnskapsutvikling.