Da er vi i gang!

Da er hydrogenproduksjonen i gang i Hynor Lillestrøm. Elektrolysør er på plass, og til høsten starter produksjon av hydrogen fra deponigass, som et av de første anlegg i verden!
- Produksjonen baseres utelukkende på fornybar energi, og vi skal demonstrere teknologi fra blant andre Institutt for energiteknikk og HYSTORSYS. På denne måten vil Hynor Lillestrøm bidra til å skape grønne arbeidsplasser innen en fremtidsrettet næring, forteller daglig leder Jan Carsten Gjerløw.

Hynor Lillestrøms anlegg er den eneste hydrogenstasjonen i Norge som også legger til rette for test og demonstrasjon av norsk teknologi. - Vi inviterer andre teknologiselskaper til å demonstrere sin teknologi i vårt anlegg, og vi ønsker politikere, teknikere, lærere, elever og andre velkommen for å lære om hydrogen og prøvekjøre bilene. Gjennom slike tiltak ønsker vi å bidra til kompetanseutvikling og til å fremme norsk teknologi, forteller Gjerløw.

Norge er et foregangsland innen hydrogen til transportformål. Osloregionen, med FoU-miljøet i Lillestrøm i spissen, er i fremste rekke blant aktørene som sørger for Norges posisjon. Regjeringen har i klimameldingen sagt at "Norge fortsatt vil være internasjonalt i front i å legge til rette for bruk av el- og hydrogenbiler." - Denne målsettingen må følges opp med konkrete tiltak. Hynor Lillestrøms ambisjon er å være en av Norges viktigste pådrivere for utvikling og bruk av hydrogen som klimavennlig drivstoff. Vi vil bidra til at lokale, regionale og nasjonale klimamål nås. Åpningen av vår hydrogenstasjon bidrar til videre utvikling av den norske infrastrukturen, sier Gjerløw.

Stasjonen produserer nå hydrogengass fra elektrolyse. I løpet av høsten starter selskapet produksjon av hydrogen fra deponigass, som et av de første i verden. - Anlegget vil demonstrere teknologi for reformering av deponigass fra Institutt for energiteknikk, samt en metallhydridkompressor fra HYSTORSYS som benytter varmeenergi. Begge disse demonstrasjonene har stor internasjonal interesse, sier Gjerløw, som forteller at det allerede har vært mange besøkende til anlegget. - Dagen før åpningen hadde vi besøk både fra Frankrike og Sør-Afrika. Hynor Lillestrøms anlegg er et eksempel på at vi i Norge har teknologikompetanse som gjør oss i stand til å ta i bruk den til enhver tid gjeldende teknologi og dra fordeler av dette. Dette skal det bli nye arbeidsplasser av!, sier Gjerløw.

Bilfabrikantene har annonsert at de starter serieproduksjon av hydrogenbiler fra 2014. Med god infrastruktur vil Norge opprettholde sin ledende posisjon, og kunne få en tidlig innfasing av dette klimavennlige drivstoffet. - Hydrogenbiler er essensielle for å nå klimamålene som er satt nasjonalt og internasjonalt. Men da må gassen produseres på en bærekraftig måte. Lokal produksjon basert på fornybare energikilder er én måte å sikre bærekraft på, sier Gjerløw. Han er også svært godt fornøyd med lokaliseringen i Akershus EnergiPark. - Dette er en av Europas mest moderne og framtidsrettede energiparker, som forener mange ulike energikilder og legger til rette for interessante FoU-prosjekter. Dessuten er det en flott arena å ta i mot besøkende til. Vi er stolt av å være en del av Akershus EnergiPark!, forteller Jan Carsten Gjerløw.