Elever med framtidsvyer

Hvordan skal vi gjøre transportsektoren mer bærekraftig? Det var utfordringen avgangselevene i kjemi ved Lillestrøm vgs fikk som en del av Lektor 2 samarbeidet med Hynor Lillestrøm AS og Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Lektor 2 er et prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen og faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. 40 elever fra Lillestrøm vgs har deltatt i samarbeidet med Hynor Lillestrøm AS og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

- Viktig for skolen
Lillestrøm vgs ønsker at elevene skal få kunnskap om hva det arbeides med i forsknings- og teknologimiljøet i regionen. - Skolen er så heldige å ha verdensledende fagmiljøer i nabolaget. Vi ønsker at elevene skal få kjennskap til hva man arbeider med, og gjennom det bli inspirert til å velge videre studier innen realfag, forteller Rubi Skøyum, avdelingsleder for realfag ved skolen. Samarbeidet med Kunnskapsbyen og Hynor Lillestrøm har vært veldig positivt og gitt elevene innsikt i problemstillinger som blir viktige for de framover, forteller hun.

Besøk, foredrag og øvelser
Elevene har fått omvisning i Hynor Lillestrøms testsenter for hydrogen, og fått informasjon om hvordan hydrogen produseres og benyttes som drivstoff til transport. Her har de også gjort øvelser med hydrogenbiler i senterets hydrogenlab. Professor Sabrina Sartori ved Universitetssenteret på Kjeller og avdelingsleder Martin Kirkengen fra IFE har holdt foredrag. Og så har elevene altså arbeidet med en gruppeoppgave, der de skulle komme med sine forslag til hvordan vi kan gjøre transportsektoren i Norge mer bærekraftig. Oppgaven tok utgangspunkt i Akershus fylkeskommunes nylig vedtatte og svært ambisiøse hydrogenstrategi. Nærmere 80% av fylkets klimagassutslipp kommer i dag fra transport. Hydrogensatsningen vil har som mål å gi 10.000 hydrogenbiler og 100 busser i regionen løpet av 2025, og dermed et viktig bidrag til å nå målene om reduksjon av utslipp.

Holdningsendring, insentiver og teknologiutvikling
- For Hynor Lillestrøm AS er det et mål å bevisstgjøre ungdommene på de utfordringene vi står ovenfor, og få de til å reflektere over mulige løsninger, forteller daglig leder Jan Carsten Gjerløw. Det målet har vi utvilsomt nådd i dette samarbeidet. Elevene var i sine besvarelser blant annet opptatt av at det offentlige må bidra med midler til forskning, og med insentiver som gjør hydrogen- og elbiler attraktivt for forbrukerne. Noen elever hadde forslag til områder for teknologiutvikling. Én gruppe foreslo å bruke nanorør til lagring av hydrogen, en annen ville bruke nanomaterialer med isolerende egenskaper til å gjøre isolasjon mindre og lettere. Noen så for seg at forskning vil kunne gjøre det mulig å redusere størrelsen på elektrolysøren slik at den på sikt får plass i bilen, og at bilen dermed kan plugges i stikkontakt i garasjen. Andre igjen ville bruke alger til produksjon av hydrogen.

- Informasjon er viktig
Flere av gruppene poengterte også at informasjonsarbeid er viktig, og at nettopp ungdommen er en sentral målgruppe. - Dette bør ut til alle i skolen, ikke bare til realfagselevene, understreket elevene Silje, Kenny og Alexander i sin presentasjon. Jan Carsten Gjerløw er enig. - Dette er noe Kunnskapsbyen Lillestrøm og Hynor Lillestrøm AS arbeider med. Vi inviterer videregående skoler og andre målgrupper til å benytte Hynor Lillestrøm for å lære mer om produksjon og anvendelse av hydrogen. Vi har et av verdens mest avanserte anlegg, med testsenter, produksjon, fyllestasjon og undervisningsfasiliteter. Da er det viktig at vi benytter det også til å øke kunnskapen blant ungdom og andre viktige målgrupper, påpeker Gjerløw.

Vinnerteamet besto av Annam Iqbal, Brita Hansen, Marie Fleisje og Sigrid Anfinsen. De imponerte juryen som besto av Line Folkestad Skaugseth, Lillestrøm vgs, Kristian E. Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm, og Jan Carsten Gjerløw, med et helhetlig og godt arbeid med mange kreative forslag til teknologiutvikling og med sine vurderinger mht ressursutnyttelse, insentiver og rammevilkår. Arbeidet med Lektor 2 samarbeidet er en del av prosjektet OBS! Hydrogen, som blant annet finansieres av Transnova og Akershus fylkeskommune.
Arnstein Norheim, ZEG Power AS, viser elevene rundt i Hynor Lillestrøms prosessrom.
Arnstein Norheim, ZEG Power AS, viser elevene rundt i Hynor Lillestrøms prosessrom.
Elevene produserer hydrogen med hånddrevne generatorer, som blir drivstoff til hydrogenbilene.
Elevene produserer hydrogen med hånddrevne generatorer, som blir drivstoff til hydrogenbilene.
Hyggelig russebesøk til Hynor Lillestrøm AS!
Hyggelig russebesøk til Hynor Lillestrøm AS!
Professor Sabrina Sartori fortalte elevene om lagring av hydrogen, og forskningen som blant annet gjøres på IFE på dette området.
Professor Sabrina Sartori fortalte elevene om lagring av hydrogen, og forskningen som blant annet gjøres på IFE på dette området.
Som en del av arbeidet presenterte elevene sine forslag til hvordan vi kan få til en bærekraftig transport. Her er det vinnerteamet bestående av Sigrid, Annam, Marie og Brita som presenterer sine ideer til teknologiutvikling.
Som en del av arbeidet presenterte elevene sine forslag til hvordan vi kan få til en bærekraftig transport. Her er det vinnerteamet bestående av Sigrid, Annam, Marie og Brita som presenterer sine ideer til teknologiutvikling.
Avdelingsleder Martin Kirkengen, IFE, ga elevene sin vurdering av hva som blir fremtidens drivstoff, og hvilken rolle hydrogen kan spille for å få til bærekraftige transportløsninger.
Avdelingsleder Martin Kirkengen, IFE, ga elevene sin vurdering av hva som blir fremtidens drivstoff, og hvilken rolle hydrogen kan spille for å få til bærekraftige transportløsninger.
Vinnerteamet, fra venstre: Annam Iqbal, Brita Hansen, Marie Fleisje, Sigrid Anfinsen. Foto: Lillestrøm vgs
Vinnerteamet, fra venstre: Annam Iqbal, Brita Hansen, Marie Fleisje, Sigrid Anfinsen. Foto: Lillestrøm vgs