Flott BioZEG åpning!

BioZEG er et banebrytende norsk gasskraftkonsept med integrert CO2-fangst. - Dette er en spennende teknologi med mange muligheter, og et viktig skritt på veien mot lavutslippsamfunnet, sa Ola Elvestuen, stortingsrepresentant og leder i Energi- og miljøkomiteen under åpningen av BioZEG-anlegget.
Ola Elvestuen åpner ZEG Powers anlegg i Hynor Lillestrøm. Foto: IFE.

ZEG-teknologien gjør det mulig å omdanne fossile brennstoff til hydrogen og elektrisitet med integrert CO2-fangst. I dette tilfellet er det avfallsgass fra deponiet på Bøler som brukes som råstoff, men også andre karbonholdige gasser kan brukes.

Teknologien som skal demonstreres hos Hynor Lillestrøm integrerer på en ny og patentert måte høytemperatur brenselceller som produserer elektrisitet med reaktorteknologi for hydrogenproduksjon og CO2-fangst. Den innovative systemintegrasjonen gir en svært høy virkningsgrad, ca. 80 % - mot 50-55 % i vanlige gasskraftverk.

- Dette konseptet gir mer energi og mindre utslipp, understreket Bjørg Andresen, daglig leder i ZEG Power, i sin presentasjon av teknologien. Målet er en videre oppskalering, demonstrasjon og verifikasjon av anlegget. På kort sikt er målet å bygge små- og mellomstore anlegg, og på lengre sikt storskala energianlegg.