Flott åpning av Hynor Lillestrøm!

13. juni 2012 ble en milepæl for Hynor Lillestrøm. Stasjonen ble formelt åpnet med en rekke samarbeidspartnere, leverandører og finansierer til stede!
Den formelle åpningen ble foretatt av er hydrogenansvarlig i Transnova, Konrad Pütz, fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad, og ordfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten. De klippet silkebåndene som forbandt tre hydrogenbiler til stasjonen, og slapp med det bilene ut i trafikken, full av fornybar energi fra Hynor Lillestrøm!

Før dette var 65 deltakere samlet i FoU-bygget i Akershus EnergiPark, for å høre taler av det taler fra viktige aktører og støttespillere. Styreleder Bjørg Andresen og prosjektleder Øystein Ulleberg, begge fra IFE, Per Arne Karlsen, Akershus Energi, Bjørn Simonsen, HyNor, Anette Solli og Solveig Schytz, Akershus Fylkeskommune.

På det etterfølgende miniseminaret presenterte Øystein Ulleberg, Eddy Nupoort, H2 Logic A/S, Jon Eriksen, HYSTORSYS, og Julien Meyer, IFE, nærmere teknologien som er installert og vil bli installert i månedene framover i anlegget.

Hynor Lillestrøm retter en stor takk til alle som var med på åpningen og gjorde dette til en minnerik dag. En spesiell takk til alle i Akershus Energi som har stått på for å gjøre anlegg og lokaler klar til den store dagen, og for deres innsats under selve åpningen!
Klipping av snor!
Klipping av snor!
Den første fyllin
Den første fyllin
Solli og Schytz
Solli og Schytz
Daglig leder og styreleder
Daglig leder og styreleder