Fylkets strategiarbeid er i gang

Akershus fylkeskommune har igangsatt arbeidet med en hydrogenstrategi for tidsrommet 2013-2025. Hynor Lillestrøm er en av de mange som bidrar i utformingen av strategien.
Akershus fylkeskommune har over lengre tid adressert utfordringene i transportsektoren, blant annet ved å tilrettelegge for utvikling av lavutslipps transportteknologi ved tidlig innfasing av el-, hydrogenbiler og -busser. Transportutslipp står for hoved­delen av klima­gassutslipp og luftforurensning i hovedstadsområdet. Fylkeskommunen er en del av en regional satsning som tar sikte på å ligge i front på utvikling av klimavennlig hydrogen og brenselcelleteknologi. Utvikling av et stasjonsnett er nødvendig for å få tilgang til flere hydrogenkjøretøy fra produsentene. Regionen har pr i dag i drift 4 hydrogenstasjoner, 5 hydrogenbusser og et 20-talls hydrogenbiler.

Strategiarbeidet er delt inn i tre hovedområder. Hynor Lillestrøm leder gruppen for Kunnskapsutvikling og synliggjøring, og arbeider sammen med en rekke aktører i Osloregionen om utformingen av strategien. Les mer om strategiarbeidet og om fylkeskommunens imponerende engasjement på området på Akershus fylkeskommunes nye nettsider om hydrogen.