H2-dag for NMBU-studenter

Et 30-talls masterstudenter innen miljøfysikk deltok på en studentdag om hydrogen på nmbu 23. april 2014. Foruten presentasjoner fikk de prøvekjøre hydrogenbuss og -biler, noe som vakte begeistring blant studentene.

Fornøyde studenter etter prøvetur med Ruters hydrogenbuss. Foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Masterstudenter fikk de en presentasjon av satsingen i Oslo og Akershus gjennom Next Move-prosjektet v. Kristian E. vik, bussatsingen i Ruter ved Pernille Aga, og et engasjerende foredrag om de spennende FoU-aktivitetene på Hynor Lillestrøm Innovation Zone v. Øystein Ulleberg. Studentene stilte mange gode spørsmål om forskningsaktiviteter ved anlegget og flere var interesserte i muligheten for å skrive master/phd-oppgaver på videre planlagte prosjekter.


Professor Petter Heyerdahl avrundet den teoretiske delen med foredraget «Trenger vi hydrogen i transportsektoren» og gjorde det veldig tydelig at vi ikke klarer å skaffe nok biodrivstoff og at batterier ikke vil være en fullgod løsning, slik at hydrogen vil være en sentral brikke for at vi kan klare å avkarbonisere transportsektoren.


Dagen ble innledet og avsluttet med prøvekjøring av hydrogenbiler samt en buss fra Ruter, og dette vakte stor begeistring og videre interesse.


Nedenfor bilder fra arrangementet. Alle foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm