H2-Lab er åpnet!

Hynor Lillestrøm åpnet 22. april sin nye H2-Lab med et kurs for lærere i videregående skole. 11 lærere fra 7 skoler deltok sammen med 3 fra Sverige!
Hynor Lillestrøm AS har etablert et hydrogenlaboratorium i sine lokaler i Akershus EnergiPark. Målsettingen er at lærere, elever, studenter, politikere, næringsliv, media og andre grupper skal lære om hydrogen og fornybar energi gjennom å utføre praktiske øvelser. - H2-Lab inngår som en del av Hynor Lillestrøms kompetansesenter for hydrogen. Vi vil bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling for utvalgte grupper, forteller daglig leder Jan Carsten Gjerløw.

På innvielsen av H2-Lab deltok lærere fra Lillestrøm, Skedsmo, Lørenskog, Mailand, Hvam, Sørumsand og Nes videregående skoler. I tillegg deltar tre svenske deltakere, fra henholdsvis Vätgas Sverige, Malmö Stad og Energikontor Skåne. På kurset fikk lærerne gjennomføre ulike praktiske øvelser og bli kjent med utstyret i H2-Lab. Ambisjonen er at de i ettertid skal kunne ta med seg elevene til H2-Lab, og at elevene da skal gjøre de samme øvelsene.

- Praktiske øvelser gir bedre læring, og vi tror det vil være inspirerende for elevene i videregående skole å besøke Hynor Lillestrøm. Her vil de da lære om hydrogen spesielt og fornybar energi generelt, og det i et miljø der det altså produseres hydrogen på ordentlig. Dette er vår måte å bidra til økt interesse for fremtidens energisystem, forteller Gjerløw.

Kurset ble ledet av Davide Gran fra det tyske selskapet Heliocentris Academia som er leverandør av utstyret, sammen med Sabrina Sartori som er professor ved UiO og foreleser ved Universitetssenteret på Kjeller. Konseptet for H2-Lab er utviklet i samarbeid mellom Hynor Lillestrøm, UNIK, Lillestrøm vgs og Vätgas Sverige.

Hynor Lillestrøm har etablert og drifter en hydrogenstasjon med lokal produksjon fra fornybar energi, samt et FoU-anlegg for hydrogenproduksjon. Med basis i anlegget skal selskapet være en pådriver for og øke kunnskapen om bruk av hydrogen til transport og stasjonær bruk, samt fremme norsk teknologi og kompetanse på området. H2-Lab er siste tilskudd til bedriftens anlegg, som er lokalisert i Akershus EnergiPark.

- Med H2-Lab har Hynor Lillestrøm nå et tilnærmet komplett anlegg, forteller Gjerløw. Her produserer vi hydrogen for brenselcellebiler. Bilene fylles på hydrogenstasjonen, og besøkende vil også ha mulighet for å prøvekjøre bilene. I FoU-anlegget demonstreres norsk teknologi i internasjonal klasse for produksjon av hydrogen fra deponigass, og komprimering av hydrogen ved bruk av metallhydrider. Vi tar i mot en rekke besøkende til lokalene i Akershus EnergiPark, og nå etablerer vi altså et eget kompetansesenter der vi skal lære ulike grupper om hvordan hydrogen produseres og anvendes. Med dette har vi en bredde i anlegget som få andre i verden kan vise til, forteller Gjerløw.

H2-Lab inneholder utstyr for å produsere hydrogen ved hjelp av strøm fra solceller og vindmøller, samt ulike måter å anvende hydrogenet på. Her kan man gjøre en rekke forskjellige øvelser som viser hvordan produksjonen foregår, hvor mye energi som kreves for å produsere hydrogenet, hvordan en brenselcelle virker med mer.

H2-Lab er et av tiltakene i prosjektet OBS! Hydrogen som er finansiert av Akershus fylkeskommune, og Interreg-prosjektet Next Move, hvor Hynor Lillestrøm leder arbeidspakken for kompetanseutvikling. Tiltaket er for øvrig utviklet i samarbeid med og støttet av Kunnskapsbyen Lillestrøm, Akershus Energi, UNIK, Lillestrøm vgs, Tekna og Interreg-prosjektet FEM.

Er du interessert i å vite mer om H2-Lab eller komme på besøk? Kontakt Jan Carsten Gjerløw i Hynor Lillestrøm AS.