H2 Moves stasjonen åpnet!

Oslo fikk en ny hydrogenstasjon for biler da Fabian Stang åpnet H2 Moves sin stasjon på Gaustad 21. november. Elektrolysør og stasjonsmodul er den samme som Hynor Lillestrøm vil åpne våren 2012.
Denne stasjonen er en del av EU-prosjektet H2 Moves Scandinavia, hvor man skal demonstrere bruk av hydrogenbiler i de skandinaviske landene. Hovedlokasjonen blir Oslo, med egen stasjon og med uttesting av en rekke biler. 10 Mercedes B-klasse F-Cell, 2 Hyundai iX35 F-Cell og 5 Think City H2EV skal i årene framover brukes i vår region. Dette er en storstilt satsing som virkelig setter Oslo på det internasjonale hydrogenkartet.

Stasjonen er levert av H2 Logic i Danmark. H2 Logic leverer også deler av Hynor Lillestrøm sin stasjon, nemlig elektrolysør og stasjonsmodul (kompressor, lagertanker, dispenser). Leveransen til H2 Moves er så å si identisk med det som skal levers til Hynor Lillestrøm. Med stasjonen på Gaustad er det nå 2 fyllestasjoner for biler i Oslo.