H2OSL forprosjekt i gang

28. januar gikk startskuddet for forprosjektet H2OSL, som skal vurdere fyllestasjon og konkret bruk av hydrogen som drivstoff til kjøretøyer og andre applikasjoner på Oslo Lufthavn.
Forprosjektet er en oppfølging av et mulighetsstudie som viste mange interessante forretningsmuligheter og stort potensiale for utslippskutt på Norges hovedflyplass. H2OSL skal bidra til konkrete anbefalinger for innfasing av hydrogenkjøretøyer på Oslo Lufthavn og regionen rundt. Gardermoen er ansett som et viktig ledd i Akershus fylkeskommunes hydrogenstrategi, som legger opp til en solid videre satsing på hydrogen som en viktig del for å realisere ambisiøse mål innen nullutslippstransport. Dette er et ledd i planlegging av en stasjonsinfrastruktur som vil dekke hele Akershus, og vil bygge videre på erfaringene og ekspertisen som er bygget gjennom investeringene ved stasjonene på Rosenholm og i Lillestrøm.
Foran fra v: Bjørn Gregert Halvorsen, HYOP, Bjørn Simonsen, Norsk Hydrogenforum, Anita Orlund, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Harald Espelund, Ullensaker kommune. Bak fra v.: Prosjektleder for H2OSL Kristian E. Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Øystein Ulleberg, IFE, Jan Carsten Gjerløw, Hynor Lillestrøm og Hege Ringnes, OSL.