Her skal det renses!

Hynor Lillestrøm besøkte nylig HyGear i Arnhem for å få en gjennomgang av enheten som skal oppgradere deponigassen før hydrogenproduksjon. I januar skal den installeres i Lillestrøm.
Daglig leder Jan Carsten Gjerløw, Hallgeir Klette fra IFE og prosjektleder Øystein Ulleberg foran konteineren som inneholder systemet som skal oppgradere deponigassen.

Det nederlandske selskapet HyGear har lang erfaring fra utvikling og produksjon av systemer for rensing av biogass, og de er også en anerkjent leverandør av reformere for produksjon av hydrogen. For Hynor Lillestrøm har HyGear laget en enhet som renser og oppgraderer deponigassen. I utgangspunktet består denne av ca 40% metan. Etter oppgradering vil den inneholde 90% metan. Etter oppgradering sendes gassen videre til IFEs SESMR reformer, som skal produsere hydrogen av gassen.

Oppgraderingsenheten er nå ferdig og skal kjøres i test hos HyGear før den leveres til Hynor Lillestrøm i januar 2013. Det nærmer seg altså hydrogenproduksjon fra deponigass i Lillestrøm!