Hovedutvalget for samferdsel på besøk

Akershus fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel besøkte Hynor Lillestrøm 30. januar. På programmet sto informasjon om hydrogen, omvisning og prøvekjøring!
Hynor Lillestrøm, Akershus Energi og HYOP samarbeidet om å ta i mot fylkets samferdselspolitikere. Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er foregangsfylker i arbeidet med innfasing av hydrogen til transport i Norge, og politikerne i Hovedutvalget er ikke minst viktige i så måte.

På møtet fikk politikerne informasjon om Akershus EnergiPark, Hynor Lillestrøm og HYOP. Det ble tid til en kort omvisning i anlegget, og ikke minst fikk man prøvekjøre hydrogenbilene fra Hyundai og Mercedes - tilsynelatende til stor begeistring for de besøkende!