Hydrogen for vgs-elever

OREEC har i løpet av 2 uker i november arrangert temadag om fornybar energi og bærekraftig utvikling for 420 elever fra Nadderud, Frogn og Lørenskog videregående skole.
Forelesere har vært fra bedrifter, forskningsinstitutter, universitet, organisasjoner og direktorat. Totalt har det vært foredrag fra 17 ulike organisasjoner. Arrangementene er spredt i regionen, Kunnskapsbyens Hus på Kjeller, Forskningsparken Blindern og Næringslivets Hus på Majorstua.

Ett av foredragene har vært om hydrogen. Her har man kommet inn på hvordan hydrogen produseres og brukes, og hvilke utfordringer og muligheter bruk av hydrogen gir i framtidens energisystem. De tre foredragene om hydrogen ble holdt av Bjørn Simonsen (KunnskapsbyenLillestrøm / Norsk hydrogenforum), Kristian Vik (Akershus fylkeskommune) og Jan Carsten Gjerløw (Hynor Lillestrøm AS).