Hydrogenbil til ROAF

ROAF har fått sin Hyundai iX35 hydrogenbil, og tar kretsløpstankegangen et steg videre - bilen skal kjøre på hydrogen laget av gass fra ROAFs eget deponi på Bøler.
En flott bil!. Foto: ROAF

Hynor Lillestrøm skal produsere hydrogen fra deponigass fra ROAFs anlegg på Berger på Skedsmokorset. Gassen ledes i en 5 km lang rørledning til Akershus EnergiPark, og benyttes også som grunnlast i Akershus Energis fjernvarmeanlegg.

Med denne anskaffelsen følger ROAF etter Skedsmo kommune som landets to eiere av Hyundais spreke brenselcellebil. Neste aktør ut er Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune, som også har bestilt en Hyundai iX35. Alle anskaffelsene er resultat av arbeidet i Interreg-prosjektet Next Move, og de er støttet av Transnova.

Hynor Lillestrøm gratulerer ROAF med bilen, og er stolt over å kunne forsyne Norges to første solgte hydrogenbiler med drivstoff!

Dag Birger Torgersen og Øivind Brevik fyller ROAFs hydrogenbil ved Hynor Lillestrøms stasjon. Foto: Kunnskapsbyen Lillestrøm