Hydrogenbiler på Researchers Night!

Hynor Lillestrøm var en av deltakerne på Researchers Night som nylig ble arrangert av Kunnskapsbyen Lillestrøm. På programmet sto blant annet informasjon om produksjon og bruk av hydrogen, og prøvekjøring av ulike hydrogenbiler for heldige deltakere!
Hynor Lillestrøm deltok Researchers Night (RN) sammen med HyNor og Norsk Hydrogenforum, samt Torkild Strand som er norsk distributør for Horizon Fuel Cells som leverer utdanningssett etc på hydrogen. Et populært tiltak i år var at Hynor Lillestrøm sammen med HyNor og Campus Kjeller kunne tilby deltakerne en konkurranse der premien var en kjøretur med hydrogenbil. Man kunne velge mellom Think City H2EV, Mercedes B-klasse F-cell og Mazda RX-8. Det er unikt at "mannen" i gata får mulighet til å kjøre hydrogenbil, og her altså hele tre forskjellige bilmerker. Spesielt var det også at disse bilene var ulike mht hydrogensystemer. Think ern en hybrid el/hydrogen, Mercedes er en brenselcellebil og Mazdaen er en hybrid bensin/hydrogen.

8 heldige vinnere ble trukket ut. Blant disse var Per Brustad, som vi her ser avbildet før prøveturen med Akershus Energis Think City H2EV.
Researchers Night (RN) er et EU-tiltak som skal bidra til å minske avstanden mellom forskerne og allmennheten. Det skal skje gjennom å synliggjøre den viktige rollen forskere har i samfunnet, og å vise publikum forskningens relevans for dagliglivet. Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerte RN for første gang i 2010 med stor suksess, og gjentar dette i år. KLs mål er å:
  • Minske avstanden mellom forskere og befolkningen
  • Vise fram forskningens betydning for samfunnet, med basis i Kjeller-miljøet
  • Markedsføre forskning som en attraktiv karrierevei for nye generasjoner
  • Synliggjøre Kunnskapsbyens Hus som en møteplass for forskning, næringsliv og innbyggere
  • Bidra til å styrke regionens stolthet over å være et kunnskapssamfunn
Over 300 personer besøkte årets Researchers Night i Lillestrøm, som ble en stor suksess. Du kan lese mer om arrangementet på Kunnskapsbyen Lillestrøms nettsider.