Hydrogenprisen til Ulf Hafseld

Under årets Generalforsamling i Norsk Hydrogenforum ble Ulf Hafseld, daglig leder i HYOP tildelt Hydrogenprisen for 2012. Hynor Lillestrøm gratulerer med en velfortjent pris!
Hydrogenprisen, som er på 20.000 kroner, og en pen vase deles ut hvert år av Norsk Hydrogenforum, og går til personer og/eller selskap som har gjort en spesiell innsats for hydrogen som energibærer. Tidligere har denne prisen kun vært for akademiske prestasjoner, henholdsvis for master- og doktorgradsarbeider, men en endring i statuttene for prisen åpnet opp for et bredere nedslagsfelt i 2012. Dette resulterte i 24 nominasjoner som juryen for Hydrogenprisen fikk bryne seg på. Juryen bestod av Solveig Schytz, venstrepolitiker fra Akershus fylkeskommune, Liv Inger Tønjum fra Innovasjon Norge, Janne Buhaug fra Lindum, og Magnus Thomassen fra SINTEF.

Juryens kjennelse er som følger:
Ulf har i en årrekke vært sentral i arbeidet med hydrogen til transport i Norge gjennom hans arbeid innen forretningsutvikling hos Norsk Hydro siden 2004 og senere i Statoil. Han har vært en sentral person i både det nasjonale HyNor-prosjektet og i Scandinavian Hydrogen Highway Partnership. I 2011 viste Ulf vist risikovilje og evne til å finne nye organisatoriske løsninger når de store norske industriselskapene la ned sin satsing på området.

Gjennom sin innsats for å etablere HYOP, har han sikret kontinuitet i det pågående langsiktige arbeidet for å få hydrogen som et viktig drivstoff for norsk transport. Dette er det første viktige steget i etableringen av en troverdig hydrogen-infrastruktur og legger grunnlaget for det videre finansielle og politiske arbeidet med å få utviklet en bærekraftig forretningsmodell for hydrogenstasjoner i Norge.

Ulf har vært viktig for å etablere Norge som en interessant samarbeidspartner for internasjonal bilindustri. Han har vist evne til å kombinere teknisk, markedsmessig og politisk innsikt. En slik kombinasjon er nødvendig for å lykkes på dette området.

Vi gratulerer!