Hynor Lillestrøm 2 år

Hynor Lillestrøm AS feirer i disse dager 2-år som selskap. Styret ønsker at selskapet skal spille aktiv rolle i den videre utviklingen på hydrogenområdet i Norge.
Hynor Lillestrøms styre feirer 2 år som eget selskap. Fra venstre: Per Arne Karlsen, Akershus Energi AS, Kjetil Storvik, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Bjørg Andresen, IFE (styreleder) og Vidar Sannerhaugen, Campus Kjeller AS.
Hynor Lillestrøm ble stiftet 8. desember 2009, av eierne Akershus Energi AS, IFE Venture, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Campus Kjeller AS og Skedsmo kommune. Selskapet har følgende formål:
1. Bygge og drifte et anlegg for produksjon inklusive fyllestasjon for hydrogen.
2. Tilrettelegge for bruk av anlegget som testsenter.
3. Tilrettelegge for tekniske besøk og opplæringsformål

Det viktigste er selvsagt å etablere hydrogen produksjon og fyllestasjon ved Akershsu EnergiPark i Lillestrøm. Anlegget skal begynne å produsere hydrogen ved elektrolyse i mars 2012, og vil i løpet av våren starte igangkjøringen av produksjon av hydrogen fra deponigass.

På sikt ønsker Hynor Lillestrøm at anlegget skal kunne benyttes til uttesting og demonstrasjon av relevant teknologi, basert på den infrastruktur og de ressurser som er tilgjengelig i anlegget. I tillegg arbeides det med å etablere et utdanningsopplegg for videregående skoler i samarbeid med skoler i Akershus.