Hynor Lillestrøm på WHEC

Øystein Ulleberg presenterte Hynor Lillestrøm med foredrag og paper under WHEC - den 20. verdenskongressen for hydrogen og brenselceller i Korea i juni.
Verdenskongressen samler fagmiljøer fra alle verdensdeler, og er en av de viktigste konferansene for aktører innen hydrogen- og brenselcelleteknologi. Denne gangen deltok det en hel delegasjon fra Norge, med både politikere, forskere og personer fra næringslivet. Blant annet benyttet politikere fra Akershus fylkeskommune anledningen til å møte toppledelsen i Hyundai for å promotere Osloregionen som en region det er verdt å satse på når det gjelder salg av nye biler.

Øystein Ulleberg, IFE, presenterte Hynor Lillestrøms anlegg under konferansen. Her ble både IFE, Hystorsys og ZEG Power gitt behørig omtale. Også Hystorsys var til stede på konferansen, og fikk presentert sin teknologi og metallhydridkompressor.