HYOP er etablert!

HYOP AS overtok 8. mai Statoils hydrogenstasjoner i Norge, og sikret med det videre drift og utvikling av disse. Bak HYOP står Campus Kjeller og hydrogenmiljøet i Lillestrøm.
http://hynor-lillestrom.no/nyheter_1/hynor_lillestr_m_p_ored/
Vidar Sannerhaugen, styreleder i HYOP og Manager New Options, Svein Roar Engelsen i Statoil ASA med et godt "handshake" etter at avtalen om overtakelse av stasjonen var signert.

- Fortsatt drift av stasjonene er viktig for å opprettholde Norges posisjon som et av verdens ledende land innenfor infrastruktur for hydrogen til transport, sier Ulf Hafseld, daglig leder i HYOP. - Dette vil være viktig for å bidra til å nå målsettingen i klimameldingen, sier han.

Statoil ASA varslet tidligere i år at de avslutter sitt engasjement innen hydrogendrivstoff. Selskapet har vært sentralt i etableringen av den infrastrukturen som finnes i Norge, med stasjoner i Oslo, Drammen, Porsgrunn og Stavanger. Det har de siste månedene vært arbeidet aktivt for å finne en løsning som gjør at stasjonene kan drives og utvikles videre.

Bak HYOP står innovasjonsselskapet Campus Kjeller AS (CK). - Vårt mål er at HYOP skal bli en sentral aktør for drift og utvikling av hydrogen infrastruktur i Norge, forteller adm. dir. Vidar Sannerhaugen i CK, som også er styreleder i HYOP. Sammen med aktører i hydrogenmiljøet i Lillestrømregionen tok CK initiativ til å overta stasjonene fra Statoil, og i forrige uke ble avtalen om dette signert. - Vi ser at hydrogen til transportformål er inne i en svært spennende utvikling, og ønsket å bidra til at Norges unike posisjon på området kan opprettholdes. Et dedikert driftsselskap vil være en stor styrke for det videre arbeidet med innfasing av hydrogen til transport, forteller Sannerhaugen, som også ser et potensial for næringsutvikling basert på norsk teknologi og kompetanse.

Daglig leder Ulf Hafseld har arbeidet med hydrogen i en årrekke. - Vi har stor tro på at vi gjennom HYOP har etablert et selskap som vil få stor nasjonal betydning, og også kan være et viktig bidrag i den internasjonale utviklingen, forteller Hafseld. - Bilfabrikantene har annonsert at de kan produsere hydrogenbiler i store serier om få år. Ved å sikre infrastrukturen, og legge til rette for videre utvikling vil vi i Norge få en sterk posisjon og kunne få en tidlig innfasing av en komplimenterende nullutslippsløsning innen transport, sier Hafseld.

Regjeringen har i klimameldingen sagt at "Norge fortsatt vil være internasjonalt i front i å legge til rette for bruk av el- og hydrogenbiler." - HYOP er et viktig virkemiddel for å lykkes, og vi regner med at man fra myndighetenes side vil bidra til å sikre en rask innføring av hydrogen, sier Hafseld. Han understreker at Transnovas engasjement har vært avgjørende for å etablere HYOP. - Uten Transnovas engasjement og positive holdning hadde ikke disse hydrogenstasjonene kunne fortsette driften, forteller han.