Innovation Zone er åpnet

28. mai åpnet Hynor Lillestrøm forsknings- og utviklingsavdelingen Innovation Zone. Her demonstreres norsk teknologi av ypperste klasse.
Fylkesordfører Nils Aage Jegstad stor for den formelle åpningen. Foto: Akershus fylkskommune

Hynor Lillestrøm AS har ambisjon om å være et internasjonalt senter med fokus på innovasjon, nyskaping og næringsutvikling innen hydrogen til transport. Med åpningen av Innovation Zone vil vi legge til rette for å utnytte anlegget i nasjonale og internasjonale prosjekter for test og demonstrasjon av relevant teknologi. Hynor Lillestrøm samarbeider allerede med en rekke bedrifter, institutter og utdanningsinstitusjoner om dette, forteller daglig leder Jan Carsten Gjerløw.

Gjester fra både inn- og utland var på plass under den høytidelige markeringen tirsdag, og fylkesordfører Nils Aage Jegstad fikk det ærefulle oppdraget å åpne FoU-avdelingen.
- På vegne av Akershus fylkeskommune vil jeg gratulere Hynor Lillestrøm med åpningen av den nye arenaen for innovasjon og nyskaping. Med dette er de siste elementene til denne avanserte hydrogenstasjonen på plass, som nå er tilrettelagt for produksjon av hydrogen både fra vann og avfallsgass, sa fylkesordføreren.

Han la til at Østlandsområdet i dag har forsknings- og utviklingsmiljøer som globalt ligger helt i front, og her spiller «Innovation Zone» en viktig rolle.
- Ved at stasjonen prøver ut teknologiske nyvinninger bidrar den til å klargjøre teknologi for et større internasjonalt marked. Akershus fylkeskommune ønsker i årene fremover å stimulere denne utviklingen, slik at regionen videreutvikler sin kompetanse og sitt næringsfortrinn, understreket Jegstad.

Foregangsregion
Norge er et foregangsland innen hydrogen til transportformål. Osloregionen, og i særdeleshet FoU-miljøet i Lillestrøm, er i fremste rekke blant aktørene som sørger for Norges posisjon. Vår region har i dag en godt utviklet infrastruktur for hydrogen. Hynor Lillestrøms ambisjon er å være en pådriver for utvikling og bruk av hydrogen som klimavennlig drivstoff, og et nav i nasjonens arbeid med forskning og utvikling på området. På denne måten vil vi bidra til at lokale, regionale og nasjonale klimamål nås, samtidig som det etableres nye arbeidsplasser.

Drivstoff til brenselcellebiler
Hydrogenet produsert ved Hynor Lillestrøm benyttes som drivstoff i brenselcellebiler. Hyundai har allerede begynt å produsere brenselcellebiler i større serier. Skedsmo kommune har som de første i Norge gått til anskaffelse av én av disse. Med god infrastruktur vil vi i Norge få en sterk posisjon og kunne få en tidlig innfasing av klimavennlig drivstoff. Brenselcellebiler er essensielle for å nå klimamålene som er satt nasjonalt og internasjonalt.

Grønne arbeidsplasser
Hynor Lillestrøms anlegg er den eneste hydrogenstasjonen i Norge som også legger til rette for test og demonstrasjon av norsk teknologi. Vi inviterer politikere, teknikere, lærere, elever og andre til vårt anlegg for å lære om hydrogen og prøvekjøre bilene. På denne måten ønsker Hynor Lillestrøm å bidra til å skape et marked for norsk teknologi, og at det skapes nye arbeidsplasser knyttet til dette spennende området.

Hydrogenbilene var på plass
Hydrogenbilene var på plass
Daglig leder Jan Carsten Gjerløw
Daglig leder Jan Carsten Gjerløw
Jon Eriksen og Toffen Kloed, Hystorsys
Jon Eriksen og Toffen Kloed, Hystorsys
Ulf Hafseld og Sabrina Sartori
Ulf Hafseld og Sabrina Sartori
Prosjektleder Øystein Ulleberg
Prosjektleder Øystein Ulleberg
Blomster til prosjektlederen
Blomster til prosjektlederen
Gjseter
Gjseter
Gjester
Gjester
Solveig Schytz og Anita Orlund
Solveig Schytz og Anita Orlund
Solveig Schytz, Akershus fylkeskommunes hovedutvalg for plan, næring og miljø
Solveig Schytz, Akershus fylkeskommunes hovedutvalg for plan, næring og miljø