Innspurt på reformeren

IFE avslutter i disse dager arbeidet med installasjon av SESMR reformeren til Hynor Lillestrøm. Snart produseres det hydrogen fra deponigass i anlegget.
En fornøyd prosjektleder for IFEs SESMR reformer Julien Meyer, viser her fram reformeren sammen med prosessingeniør Cristina Sanz Pinilla.

SESMR reformer (Sorption Enhanced Steam Methane Reformer) er en svært sentral del av Hynor Lillestrøms anlegg. Det er den som skal sørge for at det produseres hydrogen fra oppgradert deponigass. Det er IFE som har utviklet reformeren, og man gjør nå de siste funksjonstester på denne og tilhørende utstyr. I løpet av kort tid skal en starte prøvedrift med damp og nitrogen, før den kjøres med oppgradert deponigass.

Reformeren er også en av to kjerneteknologier i ZEG-konseptet (Zero Emission Gas); høyeffektiv samtidig produksjon av elektrisitet og hydrogen uten utslipp. ZEG Power vil noe senere demonstrere sitt konsept i Hynor Lillestørms anlegg.

Les mer om ZEG Power.