Internasjonale eksperter på besøk

I midten av september besøkte to IEA-grupper Hynor Lillestrøm. I gruppene samarbeider internasjonale eksperter. Hynor Lillestrøm deltar i gruppen for lokal hydrogenproduksjon.
Ralph Strauss, Mahler AGS, orientere de øvrige deltakerne om selskapets produkter og teknologi.

IEA-HIA er The International Energy Agency(IEA) Hydrogen Implementing Agreement(HIA). Hensikten er å få medlemslandene til å samarbeide på en rekke ulike områder innenfor energi. En rekke grupper er etablert på nærmere 40 områder. Ett av disse er altså hydrogen, og i disse dager legges planene for en ny gruppe som Hynor Lillestrøm planlegger å delta i: IEA-HIA task 23 - Local Hydrogen Production. Det er IFE som vil representere HL i denne gruppen.

På besøket i september deltok nærmere 20 eksperter fra Europa, Asia og USA. Blant annet kjente produsenter av elektrolysører og reformere, som NEL Hydrogen, Hydrogenics, Mahler og Tokyo Gas. De fikk en presentasjon av og omvisning i HLs anlegg av prosjektleder Øystein Ulleberg. På programmet for øvrig sto presentasjon av deltakerbedriftene, erfaringsutveksling og planlegging av gruppens videre arbeid. Ingrid Schjølberg, SINTEF, er leder av denne gruppen.