IPHE på studiebesøk

Transnova er norsk partner i International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE). Under IPHEs møte i Oslo i mai ble det arrangert studiebesøk til Hynor Lillestrøm.
IPHE la inn et stopp på HYOPs hydrogenstasjon på Økern, transportert med en av Ruters hydrogenbusser. Foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Studiebesøket til Hynor Lillestrøm var en del av et Educational Event for de internasjonale partnerne, studenter ved UiO og andre interesserte. Her ble det presentert status fra en del lands satsninger på hydrogen til transport, samt smakebiter fra norsk forskning og teknologiutviklling. Etter seminaret på UiO ble deltakerne transportert i hydrogenbuss, først til HYOPs hydrogenstasjon på Økern i Oslo, og deretter til Hynor Lillestrøms anlegg i Akershus EnergiPark.

Hos Hynor Lillestrøm orienterte Øystein Ulleberg, IFE, om Hynor Lillestrøm og de ulike demonstrasjonene som vises der, og viste de så rundt i anlegget. I tillegg orienterte Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm, om Interreg-prosjektet Next Move, og hvordan dette har bidratt til å øke antall hydrogenbiler i Øresund-Kattegat-Skagerak regionen.

Deltakerne fra IPHE kommer fra 18 land over hele verden. De besøkende viste stor interesse for demonstrasjonene som vises i Hynor Lillestrøms anlegg. Hynor Lillestrøm arbeider for å etablere prosjektsamarbeid med internasjonale partnere, og besøket var en fin anledning til å synliggjøre mulighetene som anlegget gir for test, demonstrasjon og utvikling av ny teknologi for bruk av hydrogen til transport og stasjonære formål.

The IPHE was established in 2003 as an international institution to accelerate the transition to a hydrogen economy. It provides a mechanism for partners to organize, coordinate and implement effective, efficient and focused international research, development, demonstration and commercial utilization activities related to hydrogen and fuel cell technologies. Each of the following partner countries has committed to collaborating to advance the commercialization of hydrogen and fuel cell technologies in an effort to improve their energy supply and the environment.

The IPHE provides a forum for advancing policies and uniform codes and standards that can accelerate the cost-effective transition to a hydrogen economy. It educates and informs stakeholders and the general public on the benefits of, and challenges to, establishing a hydrogen economy.

Hydrogenbilen til Skedsmo kommune fikk mye oppmerksomhet på UiO. Foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Hydrogenbilen til Skedsmo kommune fikk mye oppmerksomhet på UiO. Foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Fra seminaret Educational Event på UiO. Foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Fra seminaret Educational Event på UiO. Foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Deltakerne ble transportert med Ruters hydrogenbuss fra UiO til Lillestrøm. Her er det besøk på veien til HYOPs hydrogenstasjon på Økern. Foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Deltakerne ble transportert med Ruters hydrogenbuss fra UiO til Lillestrøm. Her er det besøk på veien til HYOPs hydrogenstasjon på Økern. Foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Øystein Ulleberg, IFE, presenterte Hynor Lillestrøms anlegg i form av foredrag og omvisning. Foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Øystein Ulleberg, IFE, presenterte Hynor Lillestrøms anlegg i form av foredrag og omvisning. Foto: Kristian Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm.