Ivrige unge på besøk

Energy Camp er en sommerskole for ungdom som vil lære mer om fornybar energi og miljø. Besøk til Hynor Lillestrøm og Akershus EnergiPark var noe av det deltakerne fikk oppleve.
Energy Camp er for 14-15 åringer som er interessert i å lære mer om energi og klima-spørsmål. En hel uke i august gir lærere fra University of Alberta i Canada ungdommene økt kunnskap om energi, ny teknologi, klimaspørsmål og miljø. Undervisningen skjer på engelsk, og det gjennomføres en rekke praktiske øvinger. Lage biogassanlegg, solcellebåt, bygge vindmølle og flere andre øvinger står på programmet. Deltakerne bor på internatet på Hvam vgs i Nes kommune.

Ungdommene besøkte Akershus Energi sitt vannkraftverk på Rånåsfoss, i tillegg til Akershus EnergiPark i Lillestrøm. I energiparken fortalte Eirik Fotland fra Akershus Energi dem om fjernvarmeanlegget, mens Jan Carsten Gjerløw fortalte om Hynor Lillestrøms anlegg og hvordan hydrogen kan benyttes til transport. De unge viste blant annet stor interesse for Hynor Lillestrøms hydrogenbil.