Japan henter erfaringer

Selskapet Iwatani Corporation skal bygge 20 hydrogenstasjoner i Japan. Nå er de i Norge for å lære mer om bygging og drift av hydrogenstasjoner.

- Vi har opparbeidet oss en unik kompetanse på området med stasjoner i drift over flere år. Hydrogenstasjonen på Lillestrøm er også unik i verden med energikilder som deponigass og solenergi, sier Bjørn Simonsen, leder av HyNor-prosjektet.
Yasutaka Takada fra Iwatani er på en reise til utvalgte steder i verden for å høste erfaringer fra andre hydrogenstasjon-prosjekter.
I Norge besøker han, i tillegg til stasjonen på Lillestrøm, også stasjonen på Økern i Oslo.
- I Norden er vi i en førerposisjon når det gjelder bruk av hydrogen til transport, hvilket bl.a. kommer til uttrykk i det skandinaviske samarbeidsprosjektet Next Move.

Stor satsing
Totalt skal japanerne bygge 100 stasjoner fram til 2015. Dette gjøres av en koalisjon av 15 selskaper med betydelig støtte fra myndighetene. 40 av stasjonene skal bygges i Tokyo- området og det satses også på tre andre metropolområder
Iwatani et av de største gasselskapene i Japan og har en egen forretningsenhet for hydrogen.
- Japan har på mange områder kommet lenger teknologisk enn oss. Vi har imidlertid lang erfaring med bygging og drift av hydrogeninfrastruktur, og det er veldig greit å kunne dele noe av denne kunnskapen med resten av verden, sier Simonsen.
Han sier at de har vært i kontakt med Iwatani over flere år.
- Byggingen av de 100 hydrogenstasjonene i Japan viser at de satser på hydrogen og at det japanske næringslivet er med. Dette er gode nyheter for satsingen i Norge, og viser at det skjer spennende ting på området også andre steder i verden. NextMove er et skandinavisk samarbeidsprosjekt for økt bruk av utslippsfrie kjøretøy.