Justervesenet besøkte Hynor Lillestrøm

Representanter fra Justervesenets avdeling for fluid måleteknikk har besøkt Hynor Lillestrøm og diskutert muligheten for å benytte hydrogenstasjonen i FoU sammenheng for å teste ut ulike måleprinsipp for hydrogenmåling.
Justervesenets representanter her sammen med prosjektleder Øystein Ulleberg (nr 3 fra høyre) og styreleder Bjørg Andresen ytterst til høyre.

Aktivitetene på Justervesenets nasjonale laboratorium kan grovt sett deles inn i følgende aktiviteter:
• Etablere og opprettholde nasjonale måletekniske referanser (elektro, tid/frekvens, masse, lengde, volum/strømning, temperatur, radiometri, hygrometri)
• Tilby kalibreringstjeneste mot nasjonale referanser
• Utføre forskning knyttet til metrologi (målevitenskap) der det er samfunnsmessige behov og det gir nye muligheter innenfor måletekniske utfordringer.
• Kurs og konsulenttjenester knyttet til måletekniske utfordringer både for industri og myndigheter.

Justervesenet er blant annet aktiv i internasjonale prosjekter sammen med tilsvarende laboratorier i andre land, og man ser nå på muligheten for å utnytte Hynor Lillestrøms fasiliteter i denne typen prosjekter.