Koreansk besøk

Korea Eureka Day 2014 ble arrangert over tre dager i mai i regi av Norges forskningsråd. På programmet sto blant annet studiebesøk til Hynor Lillestrøm og Akershus Energi.
KOREA EUREKA DAY ble arrangert for å promotere koreansk - europeisk forskningssamarbeid. Norge har formannskapet for Eureka, og sto derfor som arrangør sammen med Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT). Hensikten var å finne fram til nye forretningsmuligheter og nye muligheter for FoU-samarbeid.

En gruppe på 15 personer fra koreanske universiteter og industribedrifter besøkte Akershus EnergiPark. Eirik Fotland ved Akershus Energi presenterte energiparken, og hvordan man utnytter ulike fornybare energikilder til å produsere varme og kjøling til fjernvarmenettet. Daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Hynor Lillestrøm presenterte den norske satsningen på hydrogen til transport, og orienterte om Hynor Lillestrøms anlegg og de demonstrasjoner som gjøres der. Deltakerne fikk en omvisning i varmesentralen og solfangeranlegget til Akershus Energi, og i Hynor Lillestrøms produksjonsanlegg for hydrogen.

I juni reiser et 10-talls norske delegater til Korea for å delta på The 20th World Hydrogen Energy Conference (WHEC), som arrangeres i Gwangju Metropolitan City i Korea. Her skal representanter fra Akershus fylkeskommune blant annet i møte med Hyundai Motor Company for å diskutere introduksjon av hydrogenbiler i Osloregionen. På WHEC-konferansen blir Hynor Lillestrøm presentert av styreleder Øystein Ulleberg. Flere av de besøkende fra Korea ønsket å følge opp besøket til Hynor Lillestrøm med møter under WHEC, for å diskutere mulighetene for et teknologisamarbeid mellom aktørene.