Lansering av Think Hydrogen

I disse dager blir fem Think City Hydrogen biler godkjent for bruk i Norge. Den 29- mars kommer Transport- og Kommunikasjons-komiteen på Stortinget til Lillestrøm lansering og prøvekjøring.

Hynor Lillestrøm AS er prosjektansvarlig for anskaffelsen av bilene. Think City Hydrogen er den nyeste modellen av Think City som er ombygd til hybrid drift. Våre fem eksemplarer blir de første brenselcellebilene som kjører i normal trafikk på norske veger. Bilen er utstyrt med en andregenerasjons brenselcelle på 10 kW, en hydrogentank med lagringstrykk på 700 bar og kapasitet på 1,5 kg. Rekkevidden er ca 12 mil på hydrogen og ca 12 mil på batterier, totalt ca 24 mil. IFE besitter spisskompetanse på hydrogensystemer og batteriteknologi, og har vært sentral i arbeidet med design og engineering av hydrogenanlegget i bilen. Selve ombyggingen er gjort av H2 Logic i Danmark.

Bilene eies av Hynor Lillestrøm AS, Akershus Energi AS, IFE, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lindum AS. De er anskaffet med støtte fra Norges forskningsråd, Transnova og EU-prosjektet H2 Moves.