MoU om markedsintroduksjon

Toyota, Nissan, Honda & Hyundai signerte 9. oktober en intensjonsavtale med nordiske organisasjoner om introduksjon av hydrogenbiler og infrastruktur i perioden 2014-2017.
Avtalen ble signert i nærvær av den danske transportministeren og direktøren for IEAs avdeling for Sustainable Energy Policy and Technology ved 3GF konferansen i København. Avtalen er en milepæl for arbeidet med introduksjon av hydrogen til transport, og vil være viktig i arbeidet med å få oppmerksomhet rundt arbeidet og skaffe privat og offentlig finansiering.

De nordiske bedriftene og organisasjonene som deltok på signeringen var HyNor og HYOP fra Norge, Hydrogen Sweden, Hydrogen Link, H2 Logic A/S og Copenhagen Hydrogen Network (Danmark) samt Iceland New Energy.