Nettverksdag for realfaglærere

Mer enn 30 realfaglærere fra videregående skoler på Romerike besøkte nylig Hynor Lillestrøm. Besøket var en av postene på en nettverksdag arrangert i samarbeid med Kunnskapsbyen og Akershus Energi AS.
På programmet sto presentasjoner fra IFE, FFI, Akershus Energi, Solenergiforeningen, Solobservatoriet og Hynor Lillestrøm. IFE og FFI belyste blant annet hvilken utdanning de se etter når de skal rekruttere nye ansatte, og hvordan de bruker realfagene i sin forskning. I tillegg presenterte IFE status for solcelleforskning og utsiktene for bruk av solceller i verden framover. Akershus Energi presenterte sitt solfangeranlegg, som er av Europas største.

Hos Hynor Lillestrøm fikk deltakerne en presentasjon av Øystein Ulleberg, IFE, om Hynor Lillestrøms anlegg og utfordringer knyttet til de ulik elementene som inngår der. Daglig leder Jan Carsten Gjerløw ga en status for bruke av hydrogen til transport, og orienterte deltakerne om hvordan de kan benytte selskapets H2-Lab i undervisningen. Hynor Lillestrøm har etablert H2-Lab med diverse øvingsutstyr som skolen kan gjøre bruk av. Som en del av dette arbeidet har Kunnskapsbyen og Hynor Lillestrøm inngått et Lektor 2 samarbeid med Lillestrøm vgs.

I overkant av 30 realfaglærere fra videregående skoler på Romerike deltok på nettverksdagen, der blant annet Øystein Ulleberg orienterte om Hynor Lillestrøms anlegg.