Next Move - What´s Next?

Interreg-prosjektet Next Move arrangerte sin sluttkonferanse i Gøteborg i juni. Nå legges planene for et nytt interregionalt hydrogenprosjekt, gjennom forprosjektet What´s Next!
Next Move har hatt som mål å profilere Øresundsregionen, Kattegat og Skagerrak (ØKS-regionen) som en som en ledende region for tidlig anvendelse av hydrogendrevne kjøretøy. Sentrale målsetninger er blant annet:

  • Markedsføre regionen som attraktiv overfor produsenter av hydrogendrevne biler. Flere av aktørene deltar i prosjektet ut fra muligheten for å skaffe en hydrogendreven bil til fordelaktige betingelser
  • Gjøre hydrogendrevne kjøretøyer allment tilgjengelig og kjent som nullutslippsalternativ
  • Drive kompetanseutvikling basert på kunnskapsgrunnlaget i hydrogenmiljøene i delregionene

Kunnskapsbyen Lillestrøm er norsk prosjektleder for Next Move. Hynor Lillestrøm har hatt ansvar for arbeidspakken på kompetanseutvikling. Her er blant annet H2-Lab etablert med et undervisningsopplegg for elever, studenter, lærere og andre.

Kunnskapsbyen leder nå prosjektet What´s Next, som er et forprosjekt under Interreg ØKS. Målet er å videreføre det omfattende samarbeidet som er etablert gjennom Next Move og Scandinavian Hydrogen Partnership.

For mer informasjon om Next Move og What´s Next kan prosjektleder Kristian Vik i Kunnskapsbyen kontaktes.